Czy opłacalny jest druk w niskich nakładach?

Gdy wydruk wiąże się z bardziej skomplikowanym ustawieniem maszyn lub przygotowaniem stanowiska pracy dla introligatora, wtedy przy małych ilościach, przeważającym kosztem całej pracy jest stały koszt związany z introligatornią W takich sytuacjach warto rozważyć druk trochę większego nakładu gdzie, cena jednostkowa jest znacznie korzystniejsza 💡