Podczas pracy na wysokościach

Tak „team” drukarnii Copy Planet pracuje na wysokościach Wydruk i montaż.

🙂