Druk książek na życzenie

Jak przygotować książkę do druku?

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące przygotowania plików do druku. W razie jakichkolwiek pytań
i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Świadczymy również usługi przygotowania plików do druku.

Przygotowanie i przekazanie plików:

  • Należy przesłać dwa pliki w formacie PDF; w jednym pliku powinna znaleźć się okładka, a zawartość drugiego powinna stanowić tekst książki (środek).
  • Plik powinien zawierać wszystkie strony, kolejno ponumerowane, włączając w to wakaty. Orientacja stron powinna być jednakowa w całym pliku.
  • Wszystkie wykorzystane w publikacji czcionki powinny być załączone do pliku PDF. Niespełnienie tego wymagania może spowodować nieprawidłową interpretację pliku przez maszynę drukującą (RIP maszyny drukującej) i użycie przez nią niewłaściwych czcionek (niezastosowanych w dokumencie).
  • Wymagana wielkość spadów to 5 mm.
  • Plik środka powinien być przygotowany w rozdzielczości 600 dpi (dla druku kolorowego 300 dpi), bez znaczników drukarskich.
  • Plik okładki powinien być przygotowany w rozdzielczości 300 dpi, może zawierać znaczniki drukarskie.
  • W przypadku druku kolorowego pliki powinny być przygotowane jako kompozyt w rozbarwieniu CMYK, dla prac/druków czarno-białych najlepsza jest skala szarości. Zastosowanie innych przestrzeni barwnych (RGB, Lab), może spowodować niezamierzone rastrowanie tekstów na wydruku.
  • Pliki mogą być przesłane drogą elektroniczną (np. przez e-mail). Zalecamy wgranie plików na nasz serwer FTP. Dane do serwera podajemy po złożeniu zlecenia.

.